Veda Hutbesi ve İnsan Hakları

Hz. Peygamber (as) vefatından önce 632 yılı zilhicce ayında Veda Haccını yaptı.

Bu son hakkında çağlara ışık saçarak, insanlığa yol gösterecek olan “VEDA HUTBESİ“ni irad etti.

Bu hutbesini 100 bini aşkın sahabeye okudu ve onların şahsında tüm isanlığa bu son mesajlarını iletti.

Hutbede peygamberimiz insanlığa evrensel manada mesajlar vermekle birlikte, kul hakları ile ilgili konuları da ele aldı.

Dolayısıyla Veda Hutbesi aslında bir insan hakları beyannamesi niteliği taşımaktadır.

Peygamberimiz Veda Hutbesine “Allah’a hamd” ve sonradan sonra şu başlıklarla devam etti.

1)”Ey insanlar!

Biliniz ki Rabbimiz BİRDİR, Atanızda birdir. Bütün insanlar Adem’den gelmiş Adem de topraktan yaratılmıştır…Ve Allah katında üstünlük ancak takva iledir” buyurarak daha o gün bütün insanların eşit olduğunu, soydan, nesepten, renkten, nispeten, milliyetten dolayı bir üstünlüğün olamayacağını Allah nazarında bütün insanların eşit olduğunu sadece “TAKVA“yani Allah’tan ençok korkanın, emir ve yasaklarına uyanların üstün olacağını bildirdi.

2)”Biliniz ki bu şehrimiz Mekke nasıl mukaddes ise mallarınız ve canlarınızda öyle mukaddes ve dokunulmazdır” diyerek İnsanın malının ve canının dokunulmaz olduğunu o gün bütün insanlığa ilan etti.

3)”Cahiliye devri’ndeki her türlü FAİZ kaldırılmıştır. Yine cahiliye devrindeki kan davalarıda kaldırılmıştır” buyurarak her devirde insanları sömürme aracı olan FAİZİ ve Faiz düzenini yasaklamış, bunun yerine alınteri ile kazanmayı sa’y ve gayreti ve yardımlaşmayı esas alan anlayışı ikame etmiş ve böylece sömürü düzeninin önüne geçmiştir.

4)”Ey insanlar!
Kadın haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim” buyurarak bugün ki medeni dünyaya o günden seslenmiş ve kadınlara ait hakların ve onların bize emanet olduğunu, dolayısıyla emanete riayet edilmesi gerektiği mesajını vermiştir.

5)”Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz.
Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir müslümanın malı diğer müslümana rızası olmadan helal değildir” buyurarak Müslümanların kardeş olduğunu rengin ,dilin değil iman etmiş olmanın kardeşlik için yeterli olduğunu bizlere öğrenmiştir.

6)”Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğulda babasının suçundan sorumlu tutulamaz” diyerek bundan 1400 yıl önce “suçun şahsiliğinibütün insanlığa tebliğ edilmiştir.

7)”Rabbimiz olan Allah’tan sakının.
Ona kulluk edin. Beş vakit namazı kılın. Ramazan ayında oruç tutun. Hacca gidin. Mallarınızın zekatını verin… ve böylece Cennete girin” emrederek ebedi hayatı kazanmanın, Rabbimizin razı olduğu bir kul olmanın yolunuda inananlara göstermiştir.

8)”Ey mü’minler!
Size iki emanet bırakıyorum.
Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir daha yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı Kur’an’la peygamberinin Sünnetidir.” buyurarak hem ashabın hemde kıyamete kadar gelecek olan inananların tutunması gereken iki kaynağı bildirmiştir.

Veda Hutbesi; içerdiği bu olağanüstü mesajlarla hem ümmeti olan bizlere ve hemde tüm insanlığa huzurun, barışın ve mutluluğun reçetesini sunmakta, bizlerin daha mükemmel olmamız için, akil manayı bulmamız için gerekli ana kural ve kaideleri bildirmektedir.

Bize düşen çağları aşan bu mükemmel mesajları hayatımızda hayatlandırmak olmalıdır.

Günümüz hayırlara vesile olsun.

Hayatımız Veda Hutbesi’nin hayat dolu ilkeleri ile hayat bulsun.

Cum’a mız mübarek, dualarımız kabul olsun.

hakkında Hamdullah YAZICI

İlgini Çekebilir

Ölümü unutmamak

İnsanoğlu, ölümlü olmasına rağmen gerek dünya hayatının çeşitli uğraşıları, gerekse değişik cazibe,oyun ve eğlenceleri sebebiyle, …

Bir Cevap Yazın