BES’teki devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan
derlemeye göre, Türkiye ekonomisinde yüksek oranlı ve
istikrarlı büyümenin sağlanmasında finansmanın sürdürülebilir
ve sağlıklı kaynaklardan temin edilmesi, dış kaynaklara olan
bağımlılığın azaltılması ve kaynakların gelir artırıcı,
istihdam sağlayıcı ve verimlilik potansiyeli yüksek alanlara
yönlendirilmesi temel amaç olarak belirlendi.

Emekliliğe yönelik ve uzun vadeli tasarrufları artırmak
amacıyla oluşturulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), sistemin
katılımcı tabanını genişletmeye yönelik çalışmalar kapsamında
gelişimini sürdürüyor. Sistemde istikrarlı büyümenin
yakalanabilmesi adına gelecek dönemde katılımcı sayısı ve fon
büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik
iyileştirmeler gerçekleştirilecek.

Dövizli BES uygulamasına geçilecek

Finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal
derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı
yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik Dövizli BES uygulamasına
geçilecek.

Vatandaşın kumbara hesabı gibi uygulamalar ile finansal sisteme
katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek ve böylece
sermaye piyasaları için uzun vadeli kaynak oluşturulacak.

BES’i geliştirme çalışmalarına ek olarak yurt içi tasarrufları
artırmak için lüks ve/veya ithal yoğunluğu yüksek ürünler
listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak.

Bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını
çekme olanağı tanınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye
Sigorta Birliği’nce genç kesimde uzun dönemli tasarrufları
cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri
yaşa göre farklılaştırılacak. Bu kapsamda, katılımcının
sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi ve
projeksiyon çalışması yapılacak. Gençlere diğer katılımcılardan
farklı olarak verilecek devlet katkısı teşviki için ilave
kaynak ihtiyacı belirlenecek. Mevzuat taslakları hazırlanacak.

BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle
sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik,
eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere
sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı
tanınacak. Bunun için anket çalışması ile çıkış nedenleri
araştırılacak, kısmi çekiş veya ilgili nakit ihtiyacını
sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayabilecek yöntemlere ve
kriterlerine karar verilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hayata
geçirilecek

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış
süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek
tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek. Bu kapsamda
sosyal tarafların mutabakatı ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
(TES) hayata geçirilecek.

Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik
kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Buna göre,
gelecek süreçte gerekli mevzuat düzenlemelerine yol göstermek
üzere meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine
yönelik uygulama alternatifleri ortaya konulacak.

Kaynak: AA

hakkında İstanbulunsesi

Avatar

İlgini Çekebilir

İkinci çeyreğin turizm istatistikleri yayımlanmayacak

TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Turizm İstatistikleri kapsamında başta turizm geliri ve turizm gideri olmak üzere ziyaretçilerin ...

Bir Cevap Yazın